Skip to main content

KRAS technisch beheer en begeleiding

Altijd onafhankelijk, altijd betrokken

KRAS Beheer en begeleiding is ontstaan omdat ik denk dat vastgoedbeheer vaak niet slecht is, maar wel slimmer kan. Er is niet één oplossing voor alle gebouwen: elk gebouw is anders, of het nu een monumentaal pand betreft, hoogbouw uit de jaren ’60 of energiezuinige passiefbouw. En elk gebouw heeft zijn eigen gebruikers met eigen wensen. Op de combinatie van gebouw en gebruiker, dus op uw wensen, stellen stel ik mijn dienstverlening af.

Vereniging van Eigenaren

Ik richt me op een goede én pragmatische manier van beheren en begeleiden van planmatig onderhoud van VvE’s. Zoekt u een onafhankelijke partij die een deel van de technische werkzaamheden van een VvE-beheerder kan uitvoeren? KRAS Technisch beheer en ondersteuning kan dit verzorgen.

Interessant? In tegenstelling tot veel VvE-beheerders richt ik me met KRAS niet op het financieel-administratieve beheer, maar juist op technisch beheer. KRAS kan daarom ook prima naast uw huidige beheerder opereren, zonder mogelijke belangenverstrengeling van bijvoorbeeld een woningcorporatie. De technische begeleiding is namelijk vaak een additionele dienst bovenop of naast het administratieve beheer.

KRAS is een onafhankelijke partij die een deel van de technische werkzaamheden van een VvE-beheerder kan uitvoeren. Voor technisch beheer ten aanzien van planmatig onderhoud kunt u KRAS inschakelen. Neem contact op als u een vraag heeft via het contactformulier.

Even
voorstellen

Mijn naam is Gerton van As, eigenaar van KRAS Technisch beheer en begeleiding.

Woonachtig in Amsterdam, kritische blik en bevlogen professional. Mijn HTS-opleiding Bouwkunde heb ik afgerond in 1999, waarna ik zowel bij aannemers als vastgoedbeheerders gewerkt heb en daardoor bekend ben met beide kanten van het bouwkundig speelveld. Ik ben vooral actief in de Randstad. Mijn streven is een eindresultaat neer te zetten waarvan de opdrachtgever zegt: “Goed gedaan en graag tot ziens!”.

Ik heb KRAS opgericht, omdat ik van mening ben dat technisch vastgoedbeheer beter kan, door te luisteren naar de gebruikers en mee te denken als er knelpunten zijn. Vastgoedbeheer gaat mijns inziens niet alleen om het gebouw nu in stand te houden, maar ook om het beheer in de toekomst betaalbaar te houden.

Mijn opdrachtgevers zijn vooral corporaties en verenigingen van eigenaren, maar ik werk ook voor particulieren en gemeentes. In basis voor het voorbereiden en begeleiden van onderhoudswerkzaamheden of verbouwingen. En zo nu en dan voor bedrijfsmatige procesoptimalisatie, docent of sparringpartner.

Altijd onafhankelijk, altijd betrokken

Diensten
KRAS kan op bouwtechnisch gebied onder andere de volgende diensten leveren:
Voorbereiding van en toezicht op planmatig onderhoud
Opleverkeuring van planmatig onderhoud
Directievoering (ver)bouw
Uitwerking van technisch ontwerp
Technisch beheer, schouw en inspectie
Second opinion